Inseminatie

Klein Popkensburg is een gecertificeerd hengstenstation voor alle rassen en stamboeken. Wij houden ons beleefd aanbevolen en doen onze uiterste best uw merrie(s) drachtig te krijgen. Dit alles onder de deskundige veterinaire begeleiding van dierenartsen Drs. Henk van Dijk en Drs. Mariëlle van Anrooy.

         Voorwaarden voor inseminatie:    

 • Einde inseminatieseizoen 1 september.
 • Bij eerste inseminatie (kopie) stamboekpapier en lidnummer KWPN meebrengen.
 • Stalgeld en veterinaire kosten gaarne contant afrekenen.
 • Gustverklaringen dienen uiterlijk vóór 1 oktober aanwezig te zijn.
 • Inseminaties moeten 1 dag van tevoren worden besteld of uiterlijk ’s morgens voor negen uur.
 • Inseminatie op het K.I. Station gratis!
 • Aan huis K.I. mogelijk. Einde inseminatieseizoen 1 september.
 • Stalling en veterinaire begeleiding aanwezig. Dierenartsen Drs. Henk van Dijk te Heinkenszand en Drs. Mariëlle van Anrooy te Kortgene.
 • Bij eerste inseminatie (kopie) stamboekpapier en lidnummer KPWN meebrengen.
 • Sperma van alle goedgekeurde SWS-hengsten op aanvraag beschikbaar.
 • Veterinaire begeleidingskosten: op aanvraag.
 • Stallingskosten op aanvraag
 • Alle aan ons doorberekende transportkosten komen voor rekening van de merriehouder.

Op dit bedrijf gelden de Algemene Voorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het inseminatiestation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.

Veulen van Saffier